Zekat kimlere farzdır?

Bir Hadis: Rabbim! Hatalarımı, yaptığım cahillikleri, işlerimde yaptığım bütün aşırılıklarımı ve benden daha iyi bildiğin her şeyi bağışla. (Buhârî, Deavât, 60)
 Zekat kimlere farzdır?

Zekat Kimlere Farzdır?

Akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslüman, bir yıllık borcu ve asli ihtiyaçlarından başka artıcı nitelikte nisap miktarı 80.18 gr. altın değerinde para veya mala sahip olduğunda, dinen zengin sayılır. Kişi, bu birikiminin üzerinden bir yıl geçince zekat vermekle yükümlü olur ve yılın sonunda elde bulunan birikimin –nisap miktarının altına düşmemek kaydıyla- kırkta birini (% 2,5) zekat olarak verir. Artıcı nitelikteki mallar, altın, para ya da ticaret mallarıdır. Konuyu örnekle anlatacak olursak;

2018 yılı 10 Ramazan günü 100 gr. altına ya da bu değerde para veya ticaret malına sahip olan kişi 2019 yılı 10 Ramazan günü 160 gr. altına ya da bu değerde para veya ticaret malına sahipse, 4 gr. altın zekat verir.

Söz konusu birikim yılın başında nisap miktarına ulaştığı halde yılın sonunda nisap miktarının altına düşerse, kişi, zekat vermekle yükümlü olmaz.

Zekat, ayni veya nakdi olarak da verilebilir. Ayrıca, zekat verirken zekata niyet edilmelidir.

Kaynak: Diyanet Haber

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın