Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Veysel Karani Hazretleri

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
Bir Hadis: Bedeninin, senin üzerinde hakkı var! (Müslim, Sıyâm, 182)
 Veysel Karani Hazretleri
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Veysel Karani Hazretleri

Anadolu halk kültüründe Veysel Karanî diye anılan Üveys el-Karanî, zâhidâne hayatı dolayısıyla tasavvuf ehli tarafından örnek bir şahsiyet kabul edilmiştir. Veysel Karanî Yemen’de deve çobanlığı yaparak, geçimini sağlayan bir zâhiddi.
Muhtemelen İslam’ı anlatmak üzere Yemen’e giden Müslümanlar vasıtasıyla İslamiyet’i kabul etmiştir. Medine’ye gidip Hz. Peygamber’i ziyaret etme arzusuna rağmen yaşlı annesini bırakamamış, daha sonra annesinden kısa süreliğine izin alıp Medine’ye gelmiş, ancak Resûl-i Ekrem’i o gün evde bulamadığından görememiş ve aynı gün Yemen’e dönmek zorunda kalmıştır.

Bazı hadis kitaplarındaki rivayetlere göre Hz. Ömer, halifeliği döneminde Yemen’den gelen bir grup insana aralarında Üveys el-Karanî’nin bulunup bulunmadığını sormuş, Üveys ortaya çıkıp kendini tanıtmış, Hz. Ömer de Resûl-i Ekrem’in kendisine ileride Üveys’in Medine’ye geleceğini haber verdiğini ve onu gördüğü takdirde dua istemesini tavsiye ettiğini söylemiş, Üveys de ona dua etmiştir.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Veysel Karani Kimdir?

Kaynak: Diyanet Haber

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın