Türkiye Diyanet Vakfı

Bir Ayet: Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır; kim de bir kötülükle gelirse o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. (Kasas, 28/84)
 Türkiye Diyanet Vakfı

Türkiye Diyanet Vakfı

Bir iyilik medeniyeti olan İslam, her iyiliği sadaka olarak saymış ve herkesin yapabileceği türden iyilikler olduğunu haber vermiştir. (Buhari, Zekât, 30) Bundan dolayı iyilik, kültür ve medeniyetimizi şekillendiren değerler manzumesinde önemli biri yere sahip olmuştur. İslam’ın varlığa, insana ve ahlaka bakışı, iyilik anlayışının da temelini oluşturmuştur. İslam’ın “iyilik tasavvuru” daima aşkın ve metafizik değerlerle, insan onuruyla, fayda ve maslahatla, sorumluluk bilinciyle, hayatın nihai anlam ve gayesiyle birlikte inşa edilmiştir. Dinî metinlerimizde Müslüman, hayatını iyiliğe adayan ve ömrünü iyiliklerle anlamlandıran kişidir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Allah’ım! Yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap. Ölümü de benim için her türlü kötülükten kurtuluş sebebi yap!” (Müslim, Zikir, 71) duasıyla iyilik için yaşamayı bir varoluş sebebi olarak takdim etmiştir.

Bu amaçla kurulan Türkiye Diyanet Vakfı, birçok alanda iyiliğin inşası ve imarı için önemli hizmetlerde bulunmaktadır. Bu çalışmalar, ülke genelinde olduğu gibi yurt dışında da her geçen gün artarak devam etmektedir.

Kaynak: Diyanet Haber

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın