Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Tabiatla dost olmak

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
Bir Ayet: … Ey rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma!.. (Haşr, 59/10)
 Tabiatla dost olmak
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Tabiatla Dost Olmak

Büyük bir çevre kriziyle karşı karşıyayız. Kur’an-ı Kerim her konuda olduğu gibi çevre konusunda da bizlere rehberlik etmektedir. Kur’an ayetleri incelendiğinde tabiatın insan için bir yandan Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren, bu cihetle okunması, ibret alınması gereken bir kitap olduğu diğer yandan da insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacağı bedii bir hazine olduğu görülür. Yine ayet-i kerimelerde üzerinde ısrarla durulan bir diğer husus da ekolojik dengenin gözetilmesidir. Tabiatın güzelliğinden bahseden ayetlerde doğanın ahengine ve uyumuna vurgu yapılırken insanın da doğayla ilişkisinde aslında bir imtihan içiresinde olduğu belirtilir. “Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim.” (Kehf, 18/7) Rabbimiz her şeyin bir ölçü ve denge içinde yaratıldığını haber verir. (Kamer, 54/49; Hicr, 15/19) İnsanı bu dengeyi muhafaza etmeye davet eder. (Rahman, 55/7-9)

Kaynak: Diyanet Haber

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın