Sıla-i rahim: Rahim bağı

Bir Ayet: Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz. (Hicr, 15/22)
 Sıla-i rahim: Rahim bağı

Sıla-i Rahim: Rahim Bağı

“Demek siz (İslâm’dan) yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız öyle mi? İşte Allah’ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur’an‘ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?” (Muhammed, 47/22-24)

Akrabalık ilişkisi konusu, “sılayırahim” kavramıyla ifade edilmiştir. “Rahim” ile ana rahmi; “sıla” ile de bağ kastedilir. “Akrabalar arası ilişki” denilen bu bağ, rahimler vasıtasıyla ortaya çıkar. Rahim ile cenin arasında nasıl “kordon” diye bilinen maddi bir bağ var ise akrabalar arasında da manevi bir bağ söz konusudur. Cenin için kordon bağı ne kadar önemli ise Müslüman birey için sılayırahim de o derece önem taşır.

Bu sebepledir ki Yüce Rabbimiz birçok ayette akrabaya hakkını vermeyi, yardım ve iyilik etmeyi emretmekte, akrabalık haklarına riayetsizlikten sakındırmaktadır.

Kaynak: Diyanet Haber

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın