Sıla-i Rahim

Bir Hadis: Faziletlerin en üstünü; akrabalık ilişkisini kesen kişiyle ilişkini sürdürmen, sana (iyilik etmeyip) bir şeyler vermeyen kişiye senin vermen ve sana sataşan kişiye bulaşmamandır. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 24, 383)
 Sıla-i Rahim

Sıla-i Rahim

Akrabalık ilişkileri anlamına gelen sıla-i rahim, kişinin akraba ve yakınlarına karşı insani, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını ifade eder. Akrabalar arası ilişkiler konusu Kur’an’ın en temel öğretileri arasında yer alır. Yüce Rabbimiz akrabaya hakkını vermeyi (İsrâ, 17/26), yardım ve iyilik etmeyi emretmekte (Nahl, 16/90), akrabalık haklarını ihlalden sakındırmakta (Nisâ, 4/1), bu bağları koparmanın fesada yol açacağını hatırlatmaktadır. (Bakara, 2/27) Akrabasını unutmayan, onlarla ilişkisini sürdüren kimse sevap kazanır, aksi davranan kimse ise günaha girmiş olur. Akraba arasındaki bağların koparılmaması aile içinde sevgi, malda bolluk ve ömrün uzamasına sebeptir. (Tirmizî, Birr, 49) Müslümanlar olarak rahim ve rahmet bağlarını güçlendirmeli, akrabalık bağlarının kopmasıyla aradaki merhamet ve muhabbetten mahrum kalacağımızı unutmamalıyız. Zira Resûlullah Efendimizin ifadesiyle; “Akraba ilişkisini kesen cennete giremez.” (Müslim, Birr, 19)

Kaynak: Diyanet Haber

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın