Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Müminlerin Annesi: Hz. Aişe (r.anha)

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
Bir Ayet: … Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir! (Âl-i İmrân, 3/173)
 Müminlerin Annesi: Hz. Aişe (r.anha)
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Müminlerin Annesi: Hz. Aişe (r.anha)

Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) kızı olan Hz. Aişe (r.a.) annemiz Mekke’de doğdu. Babasının davetiyle ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Babasının Hz. Peygamber’le (s.a.s.) Medine’ye hicret etmesinin ardından o da hicret etti. Hicretin ikinci yılında Hz. Peygamber’le (s.a.s.) evlendi. Hz. Peygamber (s.a.s.), hanımları arasında Hz. Hatice’den (r.a.) sonra en çok onu sevmiş, dünyada en çok kimi sevdiği sorusuna karşılık olarak onun adını vermiştir.

Amr b. Âs’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resûlullah’a (s.a.s.) geldim; “Ey Allah’ın Resûlü, insanların hangisi sana daha sevimlidir?” dedim. Resûlullah (s.a.s.), “Âişe” buyurdu. Ya erkeklerden?, dedim. “Onun babası”. Sonra kim, dedim; “Ömer” buyurdular. (Buhârî, Meğâzî, 64)

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Hz. Aişe (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.) vefat ettiği zaman onun sünnetini en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden sahabilerin başında yer alıyordu. Hz. Aişe, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonra kırk yedi yıl daha yaşadı.

Hz. Aişe’nin (r.anha) hayatı

Kaynak: Diyanet Haber

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın