Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Miraciye

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
Bir Hadis: Kardeşin zalim de olsa, zulme uğrayan da olsa ona yardım et. Zalim ise zulmetmesini engellemen ona yardım etmektir. (Buhârî, İkrâh, 7)
 Miraciye
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Miraciye

Miraç, “çıkılacak yer, göğe yükselme, merdiven” anlamına gelmektedir.

Edebiyatımızda dinî türler arasında yer alan ve yalnızca Miraç gecesini ve Peygamberimizin Miraç mucizesini konu alan eserlere “Miraciye” adı verilir.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Bu eserlerde Peygamberimizin özellikleri, bineği, miraçta yaşadıkları ayetler ve hadislerden iktibaslar yapılarak dile getirilir.

Peygamber Efendimizin, Mekke’den Kudüs’e kadar Burak’la, oradan dünyanın semasına kadar Miraç’la, yedinci semaya kadar meleklerin kanatları üzerinde, “Sidretü’l- Müntehâ”ya kadar Cebrail’in kanadı üzerinde ve “kâbe kavseyn”e kadar da Refref adı verilen ve mahiyeti bilinmeyen binekle yükseltildiği anlatılır.

Süleyman Çelebi’nin yazdığı şu satırlar en güzel Miraciye örneğidir:

“Söyleşirken Cebrâil ile kelâm 
Sidre’ye gitti ve götürdü heman

Geldi Refref önüne verdi selam
Bir fezâ oldu o demde rû-nümâ

Aldı ol şâh-ı cihânı ol zaman
Ne mekân var anda ne arz-u semâ”

Kaynak: Diyanet Haber

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın