Kur'an-Sünnet ilişkisi

Bir Hadis: Günahlarından samimiyetle tövbe eden kişi, hiç günah işlememiş gibidir. (İbn Mâce, Zühd, 30)
 Kur'an-Sünnet ilişkisi

Kur’an-Sünnet İlişkisi

Sünnet, Hz. Peygamber’in ortaya koyduğu örneklik olarak üstün bir değer taşır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’i herkesten iyi anlayan ve ayetlerin ilahî maksadını en iyi bilenin Allah’ın Resûlü olması sebebiyle de Müslüman için vazgeçilmez bir önemi vardır.

Bu düşünceden hareketle âlimler Kur’an ve sünnet arasındaki ilişkiyi birkaç başlık altında toplamışlardır. Bu değerlendirmelerde kısaca sünnetin Kur’an-ı Kerim’deki anlaşılması zor lafızları açıklama, kapalı hususları açma, genel gibi gözüken hükümleri sınırlandırma, umum ifade eden lafızlarını daraltma ve hakkında hüküm bulunmayan konularda yeni hükümler koyma gibi görevler üstlendiği vurgulanmıştır.

Nitekim başta namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetler olmak üzere pek çok ibadet Kur’an-ı Kerim’de muhtasar bir şekilde emredilmiş; uygulaması Sevgili Peygamberimize bırakılmıştır.

Ahiret hayatına dair pek çok konuda da Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı bilgi bulunmamakta ancak sünnette bu konularda yeterince bilgiye yer verilmektedir.

Kaynak: Diyanet Haber

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın