Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Kitaplara İman

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
Bir Ayet: Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah’a aittir. (Nisâ, 4/139)
 Kitaplara İman
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Kitaplara İman

“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisâ, 4/136)

Yüce Allah, ilk insan Hz. Adem’den itibaren bütün insanlara peygamberler aracılığı ile doğru yola çağıran ve bağlayıcılığı bulunan vahiy göndermiştir. Farklı zaman ve mekânlarda peş peşe gelen vahiyler birbiri ile çelişmez.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Her peygambere gelen vahiy, bir öncekinin devamı ve doğrulayıcısıdır. Bu vahiylerden bir kısmı “suhuf” bir kısmı “kitap” olarak isimlendirilir. Kur’an-ı Kerim bize dört kitaptan bahseder: Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. Dâvûd’a Zebur, Hz. İsa’ya İncil ve son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.s.) indirilen Kur’an. Bugün sadece Kur’an-ı Kerim değiştirilmeden ve indirildiği hâliyle elimizde bulunmaktadır. Müminler, Kur’an’dan önce indirilmiş olan kitaplara da iman etmekle yükümlüdürler.

Kaynak: Diyanet Haber

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın