İyiliği teşvik kötülükten sakındırma

Bir Ayet: Herkes ölümü tadacaktır; yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir… (Âl-i İmrân, 3/185)
 İyiliği teşvik kötülükten sakındırma

İyiliği teşvik kötülükten sakındırma

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de, “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah’a inanırsınız.”(Âl-i İmrân, 3/110) buyurarak bizlere önemli bir sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır. Resûlullah Efendimiz de “iyiliği emretme, kötülükten sakındırma” erdeminin imanla olan ilişkisine dikkatimizi çekerek, “Bir kötülük gören kişi, eli ile değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbi ile tavır koysun. Bu da imanın asgari gereğidir.” buyurmuştur. (Müslim, Îmân, 78)

İyiliği yayma ve kötülüğü önleme gayreti gücü nispetinde her müminin sorumlu olduğu bir görevdir. Bu görev yerine getirilirken müjdeleyici ve kolaylaştırıcı bir üslup esas alınmalı, nefret ettirici ve zorlaştırıcı olunmamalıdır. Zira dilimizde ifade edildiği üzere, “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” Kendi kendini denetleyen bir toplum olabilmek herkesin üzerine düşeni en güzel şekilde yapmasıyla mümkündür.

Kaynak: Diyanet Haber

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın