Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

İman nedir?

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
Bir Hadis: Akrabalık bağını koparan kimse, cennete giremez. (Müslim, Birr, 19)
 İman nedir?
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

İman nedir?

İmanın kelime anlamı, “tasdik etmek, herhangi bir şüphe olmaksızın kesin olarak inanmak”tır. İman, Peygamberimizin Allah tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna içten ve yürekten inanmaktır. İman, icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır:

a) İcmali İman: İman edilecek şeylere kısaca ve toptan inanmaktır. Kelime-i tevhid veya Kelime-i şehadeti diliyle söyleyip kalbiyle de tasdik eden kimse kısaca ve toptan iman etmiş olur.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

b) Tafsili İman: Bu da iman edilecek şeylerin her birine ayrı ayrı inanmaktır. Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, kaza ve kadere ayrı ayrı inanmak, bu bölüme girer. İmanda esas olan, kalp ile tasdiktir. Bir kimse Allah’ı ve O’nun peygamberi vasıtasıyla göndermiş olduğu şeyleri kalbiyle tasdik eder, doğru olduğuna yürekten inanırsa, mümin olur. Dil ile ikrar ise mümin olduğunun, insanlar tarafından bilinmesi, şehadet etmeleri için gereklidir.

Kaynak: Diyanet Haber

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın