Hz. Peygamberin (s.a.s.) küçük hizmetkârı: Enes b. Mâlik (r.a.)

Bir Hadis: Allah’ım! İnsanların görüp bilmediği her yerde Senden korkmayı bana nasip eyle. (Hâkim, Müstedrek, 1, 705)
 Hz. Peygamberin (s.a.s.) küçük hizmetkârı: Enes b. Mâlik (r.a.)

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Küçük Hizmetkârı: Enes b. Mâlik (r.a.)

On yıl boyunca Resûlullah Efendimize hizmet ettiği için Hz. Peygamberin hizmetkârı anlamındaki “Hâdimü’n-Nebî” lakabıyla anılan Enes b. Mâlik, hicretten on sene önce 612 yılında doğmuştur.

Annesi Ümmü Süleym’in isteği üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.s.), Hz. Enes’e ömrünün uzun, evladının çok, malının bol olması ve cennete girmesi için dua etmiştir. Bu duaların bereketiyle Hz. Enes 100 yıldan çok ömür sürmüş, soyundan gelen 120’den fazla kişinin vefatını görmüştür (Buhârî, Savm, 61).

Yine, bütün kaynaklarda bahçesindeki ağaçların yılda iki defa meyve verdiği belirtilmiştir. (Tirmizî, Menâkıb, 45)

Hadis ilminde en çok hadis rivayet eden sahabilerden üçüncüsü sayılan Hz. Enes, tekrarlarıyla birlikte 2286 hadis rivayet etmiştir.

Basra’da vefat eden sahabilerin sonuncusu kabul edilmiş, 712 yılında 103 yaşında vefat etmiştir.

Enes b. Mâlik kimdir?
 

Kaynak: Diyanet Haber

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın