Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Hz. Dâvûd (a.s)

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
Bir Hadis: Ey insanların rabbi! Sıkıntıyı gider. Şifa ver. Şifa veren Sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayan şekilde şifa ver. (Buhârî, Tıb, 38)
 Hz. Dâvûd (a.s)
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Hz. Dâvûd (a.s)

İshak’ın (a.s.) on birinci kuşak torunu olan Hz. Dâvûd, milattan önce 1015-975 yılları arasında Filistin bölgesinde, İsrailoğulları’nın kralı olmuş ve onlara Hz. Musa’nın şeriatını uygulamıştır. Kitâb-ı Mukaddes’te Dâvid veya Dâvîd diye anılan Hz. Dâvûd hakkında Yahudi literatüründe çok fazla bilgi bulmak mümkündür. İbranice’de “en çok sevilen kişi”, “göz bebeği” anlamlarına gelen “Dâvûd”un (a.s.) ismi Kur’an-ı Kerim’de de on altı kez zikredilmektedir.

Allah’ın bir lütfu olarak, Dâvûd’un (a.s.) demiri yumuşatıp ona şekil vermek suretiyle zırh yapma zanaatına sahip olduğu, güçlü olduğu ve Allah’a çokça sığındığı, iktidarının güçlendirildiği ve kendisine “hikmet”, “fasl-ı hitap” (hakkı
batıldan ayırma yeteneği) ve “ilim” verildiği ifade edilmiştir. Dört büyük kitaptan biri olan Zebur ona indirilmiştir.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Kur’an’ın övgü dolu ifadelerle zikrettiği bu seçkin peygamber için Resûlullah (s.a.s.), “İnsanların Allah’a en çok ibadet edeniydi.” demiş, onu örnek göstermiştir.

Kaynak: Diyanet Haber

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın