Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
Bir Hadis: Kim bir hayra vesile olursa, o hayrı işleyenin sevabı kadar sevap alır. (Müslim, İmâre, 133)
 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Muhammed Hamdi Yazır, 1878 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. İlk tahsilini ve hafızlığını burada yaptıktan sonra tahsiline İstanbul’da devam etti. Süleymaniye Medresesinde mantık, Mülkiye Mektebinde vakıf hukuku, Mekteb-i Nuvvab ve Mekteb-i Kudatta fıkıh dersleri okuttu. Daru’l-Hikmeti’l- İslamiyye azalığı ve reisliği, ayrıca Evkaf nazırlığı yaptı.

Cumhuriyet’in ilanından sonra TBMM’de Türkçe bir tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etti. Elmalılı teklifi kabul ederek tefsiri yazmaya başladı. “Hak Dini Kur’an Dili” adını verdiği meşhur eserini vefat yılı olan 1942’den önce bitirmeye muvaffak oldu. Kültürlü, mütefekkir bir din alimi olan Elmalılı Muhammed Hamdi, aynı zamanda sanatçı bir kişiliğe sahipti. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazmış olmasına rağmen edebi yönüyle pek tanınmamıştır. Elmalılı’nın sanatçı kişiliği daha çok hattatlığında ortaya çıkmış ve çeşitli levhalar yazmıştır.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır kimdir?

Kaynak: Diyanet Haber

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın