Allah'a çokça secde edilen mekanlar: Mescitler

Bir Ayet: Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın… (Bakara, 2/195)
 Allah'a çokça secde edilen mekanlar: Mescitler

Allah’a çokça secde edilen mekanlar: Mescitler

“Mescit” sözcüğü ‘tevazu ile eğilmek’ anlamındaki secde etmek kelimesinden türeyen ve ‘secde edilen yer’ mânâsını ifade eden bir isimdir. Allah Resûlü, “Kulun, Rabbine en yakın olduğu an, secde ânıdır.” (Ebû Dâvûd, Salât, 147,148) buyurarak, Müslümanın ibadetinde secdenin ayrıcalıklı bir yeri olduğunu bildirmiştir. Bu bağlamda mescitler çokça secde edilen yerler olması dolayısıyla Allah’a en fazla
yakın olunan mekânlardır.

Resûlullah tarafından ‘Allah’ın evleri’ olarak anılan mescitler; İslam’ın sembolü, Müslümanların birlik ve beraberliklerinin göstergesi, onların bir bölgedeki varlık ve hâkimiyetlerinin işaretidir. Hz. Peygamber, “Bir kimsenin mescitlere gidip gelmeyi alışkanlık edindiğini görürseniz onun imanına şahit olunuz.” (Tirmizî, Îmân, 8) buyurarak bir Müslümanın mescitlere devam etmesini imanının göstergesi kabul etmiştir. Ayrıca Peygamberimiz mescide gelmek isteyen kadınlara mani olunmamasını istemiş, onlara mescidin bir kapısını tahsis etmeyi uygun görmüştür.

Kaynak: Diyanet Haber

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın