Alemlerin Rabbi Allah

Bir Ayet: Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır… (Bakara, 2/286)
 Alemlerin Rabbi Allah

Alemlerin Rabbi Allah

Allah, bütün âlemlerin Rabbidir. Her şeyi O yaratır; her şeyin sahibi ve hâkimi O’dur; her şeyi yaratılış amacına O sevk eder. Bir yumurta sarısına can verip onu kuş yavrusu olarak yumurtadan çıkarır. Gagasından tüylerine, kuyruğundan kemiklerine kadar her şeyiyle onu uçmaya elverişli bir şekilde düzenler. Yumurtadan çıktığı andan itibaren, anne ile babasını ona hizmetkâr yapar. Onu böylece besler, büyütür. Rızkını nerede bulacağını ona öğretir, görevlerini ilham eder. Bir kuş olarak dünya semasına uçurur. O aynı zamanda, bütün kuşların da Rabbidir. Hepsini O yaratır, hepsini yaratılış amaçlarına O sevk eder.

O, aynı zamanda bütün canlıların Rabbidir. O, bütün insanların da Rabbidir. O, canlı ve cansız bütün varlıkların Rabbidir. O, yerin ve göklerin, dünyanın ve âhiretin, görünen ve görünmeyen her şeyin Rabbidir. O, âlemlerin Rabbidir. Biz elimizi açıp da “Ey Rabbim!” diye dua ettiğimiz zaman, biliriz ki, her birimizin her bir duasına ayrı ayrı cevap vermektedir.

Kaynak: Diyanet Haber

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın